szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Kody resortowe wybranych komórek organizacyjnych SPZOZ w Słupcy


W związku z obowiązkiem sprawozdawczym dotyczącym kodów resortowych w pliku poniżej zamieszczamy listę wybranych komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.kody resortowe wybranych kom