szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Muszkieterowie wsparli Szpital


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wyraża słowa wdzięczności i podziękowania dla Fundacji Muszkieterów, która w ramach akcji Konwój Muszkieterów Dzieciom udzieliła wsparcia finansowego, dzięki któremu zakupiono kardiomonitor dla Oddziału Noworodkowego.

Zakupiony sprzęt medyczny niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poziomu jakości świadczonych usług i będzie służyć pacjentom naszego Szpitala.

 

W kwietniu 2002 roku wzorem swoich francuskich kolegów, Muszkieterowie postanowili powołać Fundację Muszkieterów. Głównym celem Fundacji jest pomoc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zwłaszcza dzieciom z domów dziecka. Poprzez akcje Fundacji przedsiębiorcy starają się realizować zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorczości polegającą m. in. na dzieleniu się wypracowanymi zyskami.

Muszkieterów łączy nie tylko wspólna działalność handlowa, ale także kodeks zasad etycznych oraz filozofia, której najważniejsza myśl brzmi "nie ma większego bogactwa niż człowiek". Od początku działalności Muszkieterowie podejmują liczne inicjatywy dobroczynne i prospołeczne w miejscowościach, w których prowadzą swoje przedsiębiorstwa.

Już u podstaw powstania Grupy leżała idea organizacji będącej nie tylko podmiotem ekonomicznym, ale także społecznym. Poprzez przyjęcie nazwy Muszkieterowie przedsiębiorcy zobowiązali się do odwoływania się w swoich działaniach do rycerskiego etosu, wzywającego do czynów szlachetnych i dobrych. Dlatego też Muszkieterowie są obecni nie tylko na rynku ekonomicznym, kierującym się twardymi prawami, ale także w życiu tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los.

 

14.04.2014