szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Termomodernizacja obektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego


 

 

 

Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy.

Zakres projektu: Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 19 obiektach Powiatu Słupeckiego. Projekt swym zakresem obejmuje następujące budynki:

- Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (budynek główny i budynek warsztatów),

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy (1 budynek),

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie (1 budynek),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy (1 budynek),

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy (1 budynek),

- Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (1 budynek),

- Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (4 budynki),

- Zespół Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie (4 budynki),

- Starostwo Powiatowe w Słupcy (3 budynki),

- obiekt Powiatu Słupeckiego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy (1 budynek).

 

W poszczególnych budynkach zostaną wykonane prace termomodernizacyjne, zmniejszające straty ciepła. Wśród prac termomodernizacyjnych wymienić można:

- w trzech obiektach, wykonanie instalacji solarnej wraz z wodooszczędną armaturą,

- modernizację instalacji c.o,

- ocieplenie: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu, stropu poddasza, ocieplenie i wymiana dachu (w uzasadnionych przypadku –płyty azbestowo styropianowe),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- inne prace towarzyszące, niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, pozytywnie wpływające na polityki horyzontalne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników obiektu i ułatwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

 

Wartość projektu: 8 475 332,57 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 153 233,67 zł

Okres realizacji: 2009 - 2014r.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013