szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Diagnostyka


Komórka organizacyjna

Nr bezpośredni

Nr wewnętrzny

DIAGNOSTYKA

Laboratorium diagnostyczne

Kierownik

 

374

Laboratorium

 

329

Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi

 

429

Pracownia mikrobiologii

 

378

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rejestracja

 

442

Pracownia tomografii komputerowej

 

425

Pracownia RTG I (budynek główny)

 

387

Pracownia RTG II (pawilon płucny)

 

466

Pracownia USG

 

455

Lekarze radiolodzy

 

443

Pracownia diagnostyczna endoskopii układu pokarmowego

 

380

Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

 

419