szpital-tab3.jpg

Witamy na stronie szpitala Słupcy "Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym,

zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

62-400 Słupca

ul. Traugutta 7

tel. (63) 275 23 00

fax (63) 275 21 16

Sekretariat

biuro@szpital.slupca.pl

Administracja


 

Komórka organizacyjna

Nr bezpośredni

Nr wewnętrzny

ADMINISTRACJA

Dyrektor

063 275 19 60

360

Zastępca dyrektora

063 275 19 60

 

Przełożona pielęgniarek

Pielęgniarka epidemiologiczna

 

379

Sekretariat

Tel./fax 063 275 21 16

381,363

Specjalista ds. SZJ

 

460

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny księgowy

063 275 18 86

485

Księgowość

 

395

393

Kasa

 

393

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH

Kierownik

 

388

Kadry i płace

 

382

DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

Kierownik

063 274 31 84

370

Inspektor administracyjno-techniczny

 

351

Magazyn

 

307

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

486

DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY

Kierownik

 

483

 

 

432

362

Statystyk medyczny - archiwista

 

383

 

Specjalista ds. BHP

 

396

Informatyk

 

481

Konsultant ds. medycznych

 

440

Konsultant ds. zakażeń

 

440

Inspektor ds. żywienia

 

451