:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
SOZOZ/ZP/PO/382/1/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/4/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/5/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/6/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/7/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/8/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/10/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/11/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/15/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/17/2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015 

Uwaga: strona w budowie. Zapraszamy p??niejOgloszenie
2015-09-18 09:33

SIWZ
2015-09-18 09:42

Zal. nr 1- Formularz ofertowy
2015-09-18 09:42

Zal. nr 2 Formularz cenowy
2015-09-18 09:43

Zal.nr 3- Oswiadczenie o spe?nianiu warunk?w udzia?u w postepowaniu
2015-09-18 09:43

Zal. nr 4 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2015-09-18 09:44

Zal. nr 5 Wzor umowy
2015-09-18 09:44

Zal. nr 6 -Parametry techniczne i funkcjonalne tomografu komputerowego
2015-09-18 09:46

Odpowiedzi na pytania
2015-10-02 09:52

Za?. nr 1- Formularz ofertowy z dnia 02.10.2015
2015-10-02 09:52

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2015r.
2015-10-15 13:41

SIWZ z dnia 15.10.2015r.
2015-10-15 13:41

Modyfikacja tre?ci specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia z dnia 16.10.2015r.
2015-10-16 14:03

Za?. nr 6 -Parametry techniczne i funkcjonalne tomografu komputerowego z dnia 16.10.2015r.
2015-10-16 14:03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-11-10 15:01

Streszczenie oceny i por?wnanie ofert - sprostowanie
2015-11-19 14:36

Zawiadomienie o wp?yni?ciu odwo?ania i wezwanie do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego
2015-11-20 09:48

odwo?anie do prezesa krajowej izby odwo?awczej
2015-11-20 09:49

Informacja o przyst?pieniu do post?powania odwo?awczego
2015-11-23 15:29

SLugacXZmc015112018570
2015-11-23 15:30

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
    Odwiedzin: 8126 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018