:: MENU --------
»Strona główna
(aktualności)
Ogloszenia  
»Praca
Informacje  
»Zakres uslug
Przetargi  
»2014
»2015
SOZOZ/ZP/PO/382/1/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/3/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/4/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/5/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/6/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/7/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/8/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/10/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/11/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/12/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/13/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/15/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/16/2015
SPZOZ/ZP/PN/382/17/2015
»2016
»2017
»2018
»Plany zamowien publicznych
»Rozbudowa szpitala
Zapytania ofertowe / rozeznania rynku  
»2018
Sprawozdania finansowe  
»2011
»2012
»2013
»2014
»2015
»2016
»2017
Cenniki  
»Cenniki
Ochrona danych osobowych  
»Rejestr zbiorow danych
»Obowiazek informacyjny
Administracja strony  
»Redakcja
»Dziennik zmian
»Panel


 SPZOZ/ZP/PN/382/9/2015 
170340-2015
2015-07-08 14:41

SIWZ
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 1- Formularz ofertowy
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 2-Formularz cenowy
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 3 -O?wiadczenie wykonawcy o spe?nianiu warunk?w udzia?u w post?powaniu.
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 4 - O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 5 - Wykaz us?ug
2015-07-08 14:42

Za??cznik nr 6-Wykaz narz?dzi i urz?dze?
2015-07-08 14:42

Za?. nr 7 Wz?r umowy
2015-07-08 14:42

Odpowiedzi na pytania
2015-07-13 08:48

Modyfikacja tre?ci specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia
2015-07-13 08:48

Za?. nr 7 Wz?r umowy z dnia 13.07.2015
2015-07-13 08:48

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-07-20 14:44

Osoba odpowiedzialna za tą strone:
    Odwiedzin: 8124 do góry    
Copyright © Graffi Studio 2018